Tikšanās ar bibliotēkas lietotājiem - čaklākajiem lasītājiem.

Tikšanās ar bibliotēkas lietotājiem- čaklākajiem lasītājiem. Tika izsūtīti 15 ielūgumi(pašiem čaklākajiem), bet ieradās tikai 5. Izteicu pateicību par aktīvu sadarbību ar bibliotēku, pasniedzu mazu dāvaniņu. Iepazīstināju ar Rūdolfa Blaumaņa dzimtu, parādot „Braku” muzeja sagatavoto video. Atnākušās lasītājas iepazinās ar lasītākajām grāmatām 2012.gadā, kā arī jaunākajām iegādātajām grāmatām bibliotēkā. Pie tējas tases turpinājās sirsnīgas sarunas.