Lai paplašinātu jedzienu patriotisms = latviskums

Lai palašinātu jēddzienu patriotisms = latviskums izpratni, popularizētu dzeju, paaugstinātu skolēnu zināšanas un aktivitāti, veidotu iemaņas dzejas/ esejas rakstīšanā, Salcgrīvas bibliotēka un biedrības "Salacas baseina bibliotēku apvienības "Salacas bibliotēkas"" jau 5.reizi organizēja Vidzemes 5.Patriotiskās dzejas/esejas konkursu "Zaļa'Vidzeme". Degumnieku pamatskolas 4 skolēni - Arnita Upeniece, Elīna Serečenko, Arvis Bonda, Jānis Deniss Gutāns- pateicoties skolotājām Anitai Pauliņai un Dacei Koļesņikovai, šajā konkursā piedalījās. Arvis Bonda izpelnījas kompetentās žurijas augstu novērtējumu - 2.vieta savā vecuma grupā. Apsvecam!!!

tāpēc 11.novembrī gan skolēni, gan skolotājas un Degumnieku bibliotēkas vadītāja Ināra Kokare, dosimies uz Salacgrīvu, lai piedalītos festivāla noslēguma pasākumā. Aicināti arī iepriekšējo gadu konkursa laureāti - Ieva Ķevere, Linda Melngaile, Guntis Skudra.

Ziņu sagatavoja:
Degumnieku bibliotēkas vadītāja Ināra Kokare