Degumnieku pamatskolas skolēni piedalījās Salacgrīvas bibliotēkas organizētajā dzejas/eseju konkursā "Mani vārdi Latvijai".

Degumnieku pamatskolas skolēni piedalījās Salacgrīvas bibliotēkas organizētajā dzejas/eseju konkursā "Mani vārdi Latvijai".Savus darbus iesūtīja 10 skolēni: Guntis Skudra,Arnis Krēsliņš,Megija Rauza,Vendija Strode,Roberta Eglīte,Viktorija Jaudzema,Anete-Ieva Ņikiforova,Elvita Melngaile,Madars Grumovičs,Jānis Šķēls.

11.novembrī Salacgrīvā notika Vidzemes 4.patriotiskās dzejas festivāla noslēgums, kurā piedalījās arī mūsu skolēni. 4.klases skolēns Guntis Skudra ieguva savā vecuma grupā 3.vietu.Bet Linda Melngaile saņēma balvu par iegūto 3.vietu 2008.gada 3.patriotiskās dzejas konkursā.

 

BRĪNUMZEME LATVIJA  

Stārķis skursteņa galā.

Strazds gavilē zarā.

Zaķis izdējis olu.

Man galvā daudz priecīgu domu.

Iebrienu ziedošā pļavā.

Gavilē tuvu un tālu,

Slavinot zemīti savu.

Apcirkņi pilni līdz malām.

Vīri kā Lāčplēši stipri

Sargā šeit dzimteni savu. 

Ziema kā gādīga māte

Pārklāj tai palagu baltu.

Brīnums brīnuma galā.

Es šeit,Latvijā manā!

                  /Guntis Skudra/

Ziņu sagatavoja:
Bibliotēkas vadītāja Ināra kokare

Tagi: konkurss