Ar 2012.gada 1.janvāri

Ar 2012.gada 1.janvāri Ošupes bibliotēkai mainīts statuss. Ošupes pagastā būs viena bibliotēka -Degumnieku bibliotēka ar ārējās apkalpošanas punktu Ošupē.