“Dzīve un sapņi – vienas un tās pašas grāmatas lappuses”

Plaša iespieddarbu izlase

Olaines Bibliotēkas abonements

30.nov. - 04.janv.

 

„Kad pulkstenis sita manu zvaigžņu stundu”

Grāmatu izstāde (9.–12. kl.)

Olaines Bibliotēkas bērnu literatūras nodaļa

13.dec. - 03.janv.