Dzejas dienām veltīts pasākums kopā ar pirmsskolas izglītības iestādes „Zīle” audzēkņiem