Dzejnieka Jāņa Rokpeļņa 65 gadu jubilejai veltīta periodikas materiālu un iespieddarbu izstāde