1) „Simt jaunu domu dod viens mirklis”
Tematiska periodikas un grāmatu izstāde

 

2) "Tikšanās ar dzejnieci Kornēliju Apškrūmu"
Olaines pilsētas Kultūras centrā
11.septembrī, plkst.17.00