Izstāde angļu rakstniecei Agatai Kristi (1890-1976)

 

Periodikas materiālu un grāmatu izstāde