Izstāde Jānim Rainim (1865-1926)

 

(5. – 12. kl.)

 

Plaša periodikas materiālu un grāmatu izstāde