Olaines Bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā (Kūdras ielā 16)

27.05.–14.06.
Publikāciju izstāde (1.–4.kl.)
"Rotaļīgā bērnu dzīve"
Veltīta Starptautiskai bērnu aizsardzības dienai (1. jūnijs)
 
03.06.–28.06.
Grāmatu izstāde (9.-12.kl.)
"Aizraušanās, darbs un dzīve"
Latviešu dzejniekam, publicistam Jānim Peteram — 80 (1939)
 
03.06.–28.06.
Grāmatu izstāde (1.–4.kl.)
"... nu atnāca Jāņu diena!"
Atzīmējot vasaras saulgriežus un Līgo svētkus
 
03.06.–28.06.
Iespieddarbu izstāde (5.–9.kl.)
"Mana skaistā vasara!"
Veltīta vasaras brīvdienām

17.06.-28.06.
Grāmatu izstāde (1.–4.kl.)
"Auto un citi braucamie"