Rakstnieka Vladimira Kaijaka 80 gadu jubilejai veltīta periodikas materiālu un iespieddarbu izstāde.