Sirsnīgi sveicam mūsu lasītājus Latvijas valsts proklamēšanas 100 gadu jubilejā! Mūsu skaistajai Latvijai novēlam SAULES MŪŽU!

Cien. lasītāji, Jūsu ievērībai! 

 

Olaines Bibliotēka Zemgales ielā 24 atvērta:

sestdien, 17.novembrī 9.00 – 13.00

18.-20.novembrī bibliotēka slēgta

 


Pamatojums:

Latvijas Republikas  Likums „Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām”, 1.pants

“Ja svētku dienas — 4.maijs, Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku noslēguma diena un 18.novembris — iekrīt sestdienā vai svētdienā, nākamo darbdienu nosaka par brīvdienu. ”
https://likumi.lv/doc.php?id=72608   

 

Informācijai:

tālr. 67963787 

ieej.lv/ob

ieej.lv/obfb

Ziņu sagatavoja:

Olaines Bibliotēka

Tagi: Darba laiks svētkos