3.–28.aprīlis
"Literatūra preses slejās"
Literatūrai un literatūrzinātnei veltīto periodisko izdevumu izstāde