Lieldienas un pavasara saulgrieži

 

1.marts – 7.aprīlis
"No pumpuriem šis laiks ir austs"
Tematiskā izstāde
         Olaines Bibliotēkā (Zemgales ielā 24)

 

 

19.marts – 13.aprīlis
"Atnāk gaiša Lieldieniņa"
Iespieddarbu izstāde (1.-4.kl.)
         Olaines Bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā (Kūdras ielā 16)