Latviešu dramaturgam Gunāram Priedem — 90 (1928-2000)

 

1.–31.marts
"Nācis no dzīves īstenības"
Iespieddarbu izstāde
         Olaines Bibliotēkā (Zemgales ielā 24)

 

 

5.–29.marts
"…ar apziņu (Ne)saprasts"
Literatūras izstāde (9.–12.kl.)
         Olaines Bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā (Kūdras ielā 16)