Izstāžu cikls "Latvijai 100 Olaines Bibliotēkā"


1.februāris – 28.aprīlis
"Mana Latvija, gaismas stars" /Arvīds Skalbe/
Grāmatu un foto albumu izstāde par Latvijas dabu

2.maijs – 29.jūnijs
"Uz tevi, Latvija, iet visas mūsu domas" /Zinaīda Lazda/
Plaša iespieddarbu un publikāciju izstāde, veltīta Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanai

2.jūlijs – 29.septembris
"Dziesma ir – tautas karogs" /Imants Auziņš/
Publikāciju izstāde, veltīta XXVI Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkiem

2.oktobris – 29.decembris
"Stipra lai aug un zeļ Latvijas valsts" /Kārlis Jēkabsons/
Grāmatu un publikāciju izstāde, veltīta Latvijas Republikas neatkarības proklamēšanai

 

 

Olaines Bibliotēkā (Zemgales ielā 24)

 

1.–31.marts
"Digitālā Latvija"
Digitālās nedēļas Latvijā 2018 ietvaros, tiešsaistes publikāciju un dažādu materiālu izstāde par interneta vietnes Latvija.lv piedāvātajām iespējām, e-pakalpojumiem, bibliotēkas resursiem tiešsaistē

13.marts – 21.aprīlis
"Latvijas vārda spēks"
Akcija – aptauja par iecienītākajām grāmatām par Latviju, iemīļotākajiem latviešu autoru darbiem bibliotēkas apmeklētāju un lietotāju vidū

3.–28.aprīlis
Bibliotēkas apmeklētāju un lietotāju iecienītāko latviešu rakstnieku darbu izstāde (akcijas rezultātu apkopojums)

Septembrī, datums un laiks tiks precizēts
"Latvijas skanējums dzejā"
Brīvdabas pasākums Dzejas dienu 2018 ietvaros, dalībniekiem lasot balsī vai deklamējot dzejoļus – veltījumu Latvijai

4.–29.septembris
"Topiet jūs Latvijai pamats un spēks" /Kārlis Jēkabsons/
Dzejas publikāciju izstāde

Novembrī, datums un laiks tiks precizēts
"Gadu stāsti"

Svinīgs pasākums bibliotēkas un grāmatu draugiem, atzīmējot Latvijas Republikas neatkarības proklamēšanas 100.gadadienu

1.–29.decembris
"Latvijas ziemas aicinājums"
Tematiskā izstāde ziemas saulgriežu un gadu mijas laikā

Decembrī, datums un laiks tiks precizēts
"Latvijai 100 Olaines Bibliotēkā"
Pasākums – radošā darbnīca, kopīgi veidojot mozaīku – vēstuli Latvijai

 

 

Olaines Bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā (Kūdras ielā 16)


5.marts – 31.augusts
"Saktas Latvijai"

Apsveikumu Latvijai – saktu – veidošanas radošā darbnīca

2.maijs – 30.novembris
Radošās darbnīcas apsveikumu – saktu izstāde

5.–30.novembris
"Dievs, svētī Latviju!"
Iespieddarbu izstāde (5.-12.kl.)