6.februāris
"Drošāks internets sākas ar Tevi"
Aktivitātes akcijas "Drošāka interneta diena 2017" ietvaros

 

12.februāris – 2.marts
"Pie jūsu durvīm klauvē… mīlestība"
Grāmatu par mīlestību (9.–12.kl.) izstāde

15.februārī plkst.16:00
"Lasītprieks nav zudis!"
Lasīšanas veicināšanas programmas "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija" noslēguma pasākums, viesos olainietis un mūziķis Renārs Mastiņš

29.janvāris – 23.februāris
"Mums patīk izdoma"
Praktisko rokdarbu ideju un padomu iespieddarbu izstāde (1.–4.kl.)

5.februāris – 30.aprīlis
Lasīšanas veicināšanas programmas "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija" ekspertu zīmējumu izstāde