2.–19.janvāris

"Brīnumzālīte dara brīnumus"

Literatūras izstāde (9.–12.kl.), veltīta latviešu rakstniekam, prozaiķim, dramaturgam Rūdolfam Blaumanim — 155 (1863-1908)

2.–26.janvāris

"Dodamies baudīt ziemu!"

Tematiskā izstāde par ziemu un ziemas priekiem (1.–4.kl.)

2.–26.janvāris

"Īsts krievu raksturs"

Iespieddarbu izstāde (5.–12.kl.), atzīmējot krievu rakstniekam Aleksejam Tolstojam — 135 (1883–1945)

22.janvāris – 9.februāris

"Buršanās brīvlaikā"

Grāmatu izstāde (5.–7.kl.), atzīmējot austriešu rakstniekam Tomasam Brezinam — 55 (1963)