2.–31.janvāris

"Cik bagāta un skaista dzīve ir"
Grāmatu izstāde, atzīmējot latviešu rakstniecei Ilzei Kalnārei — 100 (1918-1968)

2.–31.janvāris

"Filozofiskie tvērumi dramaturģijā"
Iespieddarbu izstāde, veltīta latviešu rakstniekam Mārtiņam Zīvertam — 115 (1903-1990)

2.–31.janvāris

"Es lasu, tu lasi, mēs lasām!"

Tematiskā izstādē lasītākās grāmatas un periodiskie izdevumi 2017.gadā Olaines Bibliotēkā