1.–30.decembris
"Zvaigžņotas grāmatas ziemas vakariem"
Grāmatu izstādē 2017.gadā nominētās un apbalvotās grāmatas Latvijā

1.–30.decembris
"Es nekad vairs nebūšu brīva"
Iespieddarbu izstāde, atzīmējot literatūrzinātniecei, folkloristei un politiķei Vairai Vīķei-Freibergai — 80 (1937)

turpinās līdz 16.decembrim
"Olaines raksts – kultūras satvars"
Novadpētniecības materiālu izstāde cikla "Olainei – 50" ietvaros