Latviešu dzejniekam un rakstniekam Aleksandram Čakam — 115 (1901–1950)

 

Olaines Bibliotēkā
4.–29.oktobris
"Pilsētas ielās ievīta sirds"
Grāmatu un publikāciju izstāde


Olaines Bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā
24.oktobris – 4.novembris
"Mūžības skartās leģendas"
Iespieddarbu izstāde (5.–12.kl.)