1.–26.augusts
"Literārais pataloganatoms"
Literatūras izstāde, veltīta amerikāņu rakstniekam un žurnālistam
Teodoram Dreizeram, viņa 145 gadu jubilejā (1871–1945)

1.–26.augusts
"Dinamiski sarkans"
Plaša iespieddarbu izstāde ciklā "Es neatceros grāmatas nosaukumu, bet tā bija… krāsā"

8.–31.augusts
"Šeit un tagad – sports"
Publikāciju un grāmatu izstāde, līdzdzīvojot XXXI Vasaras olimpiskajām spēlēm

1.–31.augusts
"Nezini, ko lasīt?"
Vasaras lasīšanas izaicinājums – aktivitāte (grāmatu izloze)

Pirmajā augusta nedēļā informatīvas jauno grāmatu izstādes "Jaunieguvumi mūsu bibliotēkā" un "Jaunumi lasītavā"