Literatūras izstāde (5.–12.kl.), atzīmējot latviešu rakstnieces Zentas Ērgles (1920–1998) 95.dzimšanas dienu