Ziemeļvals u bibliotēku nedēļas "Draudzība Ziemeļvalstīs" ietvaros

 

Olaines Bibliotēkā (Zemgales ielā 24)

 

3.-28.novembris
"Draudzība Ziemeļos"
Grāmatu izstāde

12.novembrī plkst. 16:00
"Dzīvosim draudzīgi"
Pasākums un lasījums Krēslas stundā

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _

 

Olaines Bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā (Kūdras ielā 16)

 

2.-27.novembris
"Draudzība Ziemeļos"
Iespieddarbu izstāde

9.novembrī plkst. 11:30
"Draudzība Ziemeļvalstīs"
Pasākums un lasījums Rīta stundā