Atzīmējot Latvijas Republikas neatkarības proklamēšanas 97.gadadienu (1918)

Olaines Bibliotēkā, Zemgales ielā 24

3.-28.novembris
"Mūsu tēvzemei – 97"
Iespieddarbu izstāde

Olaines Bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā, Kūdras ielā 16

9.-27.novembris
"Cauri tēvzemes pļavām un norām manas cerības mūžīgi aust"
Literatūras izstāde (5.-12.kl.)