Iespieddarbu un publikāciju izstāde, veltīta amerikāņu rakstniecei Margaretai Mičelai – 115 (1900-1949)