* 1.septembris-3.oktobris
Olaines Bibliotēka
Iespieddarbu izstāde “Glabājiet mazputniņu”
Latviešu dzejniecei Velgai Krilei - 70 (1945-1991)