Grāmatu izstāde (1.-4.kl.)

Latviešu dzejniecei un rakstniecei, bērnu grāmatu autorei Dzidrai Rinkulei-Zemzarei - 95 (1920-2007)