Iespieddarbu izstāde

Latviešu rakstniecei Annai Skaidrītei Gailītei – 75

(dzim. 1940)