Dzejas grāmatu izstāde latviešu dzejniekam Mārim Čaklajam - 75 (1940-2003)
(5.-12.kl.)