Iespieddarbu izstāde par pavasari un ziediem (1.-4.kl.)