12. - 30.maijs
"Mana pilsēta - Olaine"
Plaša novadpētniecības materiālu izstāde

19.maijs - 3.jūnijs
Akcijas "Labie vārdi Olainei" rezultātu apkopojums
Grāmatzīmju izstāde