Literatūras izstāde, atzīmējot Pasaules sporta dienu (5.maijs)