Olaines Bibliotēkā 23.aprīļa pēcpusdienā interesenti pulcējās pasākumā "Iepazīsti savu bibliotēku", lai uzzinātu par aktualitātēm un jaunumiem bibliotēkā, uzdotu sev interesējošos jautājumus un atzīmētu Latvijas Bibliotēku nedēļu (20.-25.aprīlis).

Pasākumu atklāja bibliotēkas vadītāja Anastasija Kargapoļceva ar uzrunu un sveicienu Pasaules Grāmatu un autortiesību dienā, kas ik gadu tiek atzīmēta tieši 23.aprīlī. Šajā dienā sabiedrība ir aicināta "..līdzās modernajām tehnoloģijām izcelt grāmatu un caur to sniegto zināšanu nozīmi izglītības, kultūras un ekonomiskas labklājības sekmēšanā, veicinot cilvēku personīgo izaugsmi un paplašinot viņu redzesloku”.* Turpinājumā sekoja īsa prezentācija par paveikto un sasniegto Olaines Bibliotēkā 2014.gadā un nākotnes iecerēm. Viens no lielākajiem paveiktajiem darbiem – noslēgta Olaines Bibliotēkas grāmatu krājuma (Zemgales ielā 24) rekataloģizācija – grāmatas ievadītas bibliotēkas elektroniskajā katalogā un pieejamas ikvienam kataloga lietotājam. Uzsākta arī periodisko izdevumu – žurnālu – pievienošana elektroniskajam katalogam.
2014.gadā Olaines Bibliotēkā (t.sk. bērnu literatūras nodaļā) tika reģistrēts 1 801 bibliotēkas lietotājs, savukārt kopējais bibliotēkas apmeklējumu skaits - 28 127 reizes (kopā ar virtuālajiem bibliotēkas tīmekļa vietnes apmeklējumiem). Pieprasītāko grāmatu vidū dominēja: K.Doda "Nozagtie skūpsti" (pieprasīts 37 reizes), Dž.Mensela "Bez piecām minūtēm laimīgi" (33 reizes) un K.Robārdsas romāns "Rīta dziesma" (31 reizi). Savukārt latviešu oriģinālliteratūras gada laikā pieprasītākās grāmatas bija M.Zālītes darbs "Pieci pirksti" (29 reizes), D.Judinas grāmata "Mēnesis pie jūras" (26 reizes) un L.Sēles romāns "Kaislību pavārgrāmata" (21 reizi).
Šogad mūsu bibliotēkas lietotājiem piedāvājam 56 preses izdevumus (t.sk. 9 laikrakstus); trīs abonētās datubāzes (latviešu literatūras interneta bibliotēka Letonika.lv, Lursoft Laikrakstu bibliotēka News.lv un normatīvo aktu datu bāze Nais.lv); 20 532 grāmatas un žurnālus; vairāk kā 30 novadpētniecības materiālu sējumus un 250 tematiskās preses klipu mapes; piecus datorus ar interneta pieslēgumu un bezvadu internetu jeb WiFi. Noslēgumā bibliotēkas vadītāja ieskicēja arī plānotos darbus - novadpētniecības materiālu datu bāzes veidošanu BIS ALISE-i; jaunu lietotāju karšu izsniegšanu automatizētai apkalpošanai. Tika runāts par bibliotēkas telpu jaunā projekta tapšanu, jo klātesošie uzdeva vadītājai vairākus jautājumus par jaunām, plašākām telpām bibliotēkai.

Par 2014.gada 2.pusgadā veiktās Olaines Bibliotēkas apmeklētāju un lietotāju aptaujas rezultātiem stāstīja bibliotēku informācijas speciāliste Ilze Rozentāle. Aptaujā piedalījās 72 Olaines Bibliotēkas apmeklētāji un lietotāji, no tiem 92% Olaines pilsētas un novada iedzīvotāji, pārējie 8% respondentu faktiskā dzīvesvieta ir kāda cita Latvijas pilsēta vai novads. Apkopojot rezultātus vienā teikumā: vidējais Olaines Bibliotēkas lietotājs bibliotēku apmeklē reizi 2-3 nedēļās, lai paņemtu lasīšanai mājās (44%) kādu daiļliteratūras (82%) grāmatu, vēlams detektīvromānu (54%), bet, ja jāizvēlas nozaru literatūra, tad labprātāk izvēlēsies grāmatas par vēsturi (29%) vai psiholoģiju (26%). Visvairāk apmierināts ir ar bibliotēkas darbinieku attieksmi un profesionalitāti (68%) un grāmatu krājumu (57%), bet nav viedokļa par bibliotēkas piedāvātajiem elektroniskajiem resursiem (62%). Informāciju par interesējošajiem jautājumiem vispirms meklēs grāmatās (82%), tomēr citos veidos labprāt vairāk un plašāku informāciju vēlētos saņemt par grāmatu un periodisko izdevumu jaunumiem (61%).

 

Ar Olaines Bibliotēku saistīto asociatīvo vārdu mākonis

Ar bibliotēkas elektroniskā kataloga un autorizācijas datu priekšrocībām iepazīstināja un uzskatāmi demonstrēja sistēmbibliotekārs Andris Ondzulis. Klātesošie aktīvi iesaistījās, uzdodot jautājums gan par grāmatu meklēšanu un pasūtīšanu, gan iespējām pagarināt lietošanas termiņu. Noslēgumā pasākuma dalībnieki tika aicināti iepazīties ar grāmatu jaunumu izstādi un jau neformālā gaisotnē iemalkot kādu kafijas tasīti un turpināt iepazīt bibliotēku!

Līdz 29.aprīlim Olaines Bibliotēkā apskatāmas divas izstādes. Abonementā aplūkojama plaša Olaines Bibliotēkas apmeklētāju un lietotāju mīļāko grāmatu izstāde "Mana mīļākā grāmata". Ikviens bibliotēkas apmeklētājs to var papildināt ar savu mīļāko grāmatu, aizpildot akcijas aptaujas veidlapu un nododot to bibliotekāram. Savukārt lasītavā interesenti var iepazīties ar novadpētniecības materiāliem, t.sk. apskatīt fotoalbumus, par aktualitātēm Latvijas bibliotēkās un Olaines Bibliotēku izstādē "Bibliotēka. Grāmata. Lasītājs".

* Informācijas avots: ANO un UNESCO starptautiskās svinamās dienas [tiešsaiste]. Rīga: UNESCO Latvijas Nacionālā komisija. [Skatīts 2015.gada 24.aprīlī] Pieejams: http://www.unesco.lv/lv/unesco/starptautiskas-dienas/ano-un-unesco-starptautiskas-svinamas-dienas/

Ziņu sagatavoja:

Olaines Bibliotēka

Tagi: Pasākums, Bibliotēku nedēļa, Olaine, Pasaules grāmatu un autortiesību diena, Olaines Bibliotēka, Bibliotēku nedēļa 2015, Iepazīsti savu bibliotēku