Grāmatā savijas dažādi stāsti par cilvēkiem un notikumiem, kas neļāva mūsu valsts simbolam - karogam - zust no paaudžu atmiņas. Katra autora atsevišķais attiecīgā laika posma redzējums viņa acīm ir nepieciešams un saglabājams nākamajām paaudzēm.

Tagi: jaunās grāmatas, Olaine, Latvija, karogs