Zīmējumu izstādē Olaines PII "Dzērvenīte" audzēkņu darbi