Grāmatu un periodikas izstāde, veltīta amerikāņu rakstniekam Arturam Heilijam - 95 (1920-2004)