Pasākumi un aktivitātes E-prasmju nedēļa 2015 ietvaros

 

Olaines Bibliotēka, Zemgales iela 24

24.-28.marts

 

"E-prasmīgs bibliotēkas lietotājs"
Olaines Bibliotēkas izveidotā ilustratīvā palīglīdzekļa “OB elektroniskā kataloga rokasgrāmata - palīgs kataloga lietošanā” prezentācija.

Praktiskas konsultācijas Olaines Bibliotēkas elektroniskā kataloga izmantošanā.

 

"E-prasmju nedēļa 2015"
Materiālu izstāde par e-pakalpojumiem un to izmantošanas iespējām ikdienā, drošību internetā un citām E-prasmju nedēļas aktualitātēm.

 

"Ir jautājums? Ir atbilde!"
Atbildes uz jautājumiem un konsultācijas datora lietošanas jautājumos un par ikdienā izmantojamiem e-pakalpojumiem, drošību internetā.

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _

 

Olaines Bibliotēkas bērnu literatūras nodaļa, Kūdras iela 16

23.-27.marts

 

"Nobalso par Latvijas gada monētu 2014"
Iespēja ikvienam bibliotēkas apmeklētājam pielietot savas e-prasmes praktiski, balsojot par Latvijas gada monētu 2014 portālā https://www.bank.lv/aptauja.

"Izzini Latvijas gada monētās iekaltās kultūrzīmes kopā ar letonika.lv!"
E-prasmes pārbaudīt un pielietot varēs tiešsaistes spēlē - konkursā, meklējot atbildes uz jautājumiem par Latvijas gada monētās iekaltajām kultūrzīmēm.