Veltījums latviešu dzejniecei, rakstniecei un tulkotājai Elzai Stērstei - 130 (1885-1976)
Daiļliteratūras izstāde