Veltījums latviešu dzejniecei Aspazijai - 150 (1865-1943)

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _

 

Olaines Bibliotēka
3.-28.marts
“Saulains stūrītis”
Plaša grāmatu un periodikas publikāciju izstāde

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _

Olaines Bibliotēkas bērnu literatūras nodaļa
9.-21.marts
“Trejkrāsaina saule”
Grāmatu izstāde (5.-9.kl.)