Latvijas vēsturnieku I kongresa materiāli. Kongress notika 2011. gada 15.–17. septembrī Rīgā , un tajā piedalījās gandrīz 400 dalībnieku, arī viesi no Vācijas, Krievijas un ASV. To organizēja Latvijas vēstures mazās bibliotēkas atbalsta fonds sadarbībā ar Latvijas Vēsturnieku komisiju, LU Latvijas vēstures institūtu, LU Vēstures un filozofijas fakultāti, kā arī Daugavpils Universitātes Latgales pētniecības institūtu. Krājumā apkopoti plenārsēdē un sekciju sēdēs nolasītie referāti par Latvijas aizvēsturi, viduslaiku un jauno laiku vēsturi, Latvijas politisko vēsturi 20. gs., Latvijas sociālo un kultūras vēsturi 20. gs., Latviju starptautiskajās norisēs, Latvijas reģionu vēsturi, kā arī par vēstures apguvi un mācīšanu Latvijā.

Tagi: jaunās grāmatas, Olaine, Latvijas vēsture