Grāmatā sniegts vēsturisks apskats par astronomijas un ģeodēzijas zināšanu izplatību un šo zinātņu nozaru attīstību mūsu valstī līdz 20. gadsimta sākumam. Autors ieskatās abu zinātņu nozaru bagātīgajā mantojumā, ko sniedz eiropeiskā kultūra, izceļot svarīgo, lai raksturotu atsevišķu pētniecisko virzienu uzplaukumu un to veidotājus kopsakarībā ar izglītību un literatūras izplatību. Gadsimtu ritumā daudz kas radās pirmoreiz, latviešu apdzīvotā zeme tika attēlota Eiropas un pasaules ģeogrāfiskajās kartēs, Rīgā tika drukātas grāmatas, nodibināta Rīgas Akadēmiskā ģimnāzija, izveidota astronomiskā observatorija, Tērbatā - universitāte u.tml. Zinātniskā uzplaukuma periodi mijās ar pagrimumu, bet nekad neaprāvās. Allaž radās spilgtas personības, kuras iededzināja jaunu gara gaismu tālākai virzībai. Tā uzliesmoja un iedegās arī pirmajos latviešu pētniekos un literātos, latviskās zinātnes un izglītības veidotājos. Šis izdevums būs noderīgs visiem tiem, kuriem interesē astronomija un ģeodēzija, šo zinātnisko nozaru izaugsme un sasniegumi.

Tagi: jaunās grāmatas, Olaine, Astronomija, Jānis Klētnieks, Ģeodēzija