Latviešu dzejniecei Liānai Langai - 55 (1960)

Literatūras izstāde