2015.gada 5.februārī plkst.16.00 Olaines Bibliotēkas bērnu literatūras nodaļa Kūdras ielā 1 aicina uz Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas ekspertu gada noslēguma pasākumu "Lasītprieks nav zudis!".

 

Mīļi gaidīti visi žūrijas eksperti un atbalstītāji.