Latviešu dzejniekam Fricim Bārdam - 135 (1880-1919)
Dzejas grāmatu un iespieddarbu izstāde (1.-4.kl.)