Angļu rakstnieka un zoologa Džeralda Darela 90 gadu jubilejai (1925-1995) veltīta iespieddarbu izstāde (5.-12.kl.)