Latviešu rakstniecei Gundegai Repšei - 55 (dzim. 1960)
Plaša iespieddarbu izstāde