Iespieddarbu izstādes un pasakumi, veltīti Ziemassvētkiem un gadu mijai

_ _ _ _ _ _ _ _ _

 

Olaines Bibliotēka

6.decembris - 3.janvāris
“Prasmīgie Ziemassvētki”

Plaša materiālu izstāde par un ap gatavošanos Ziemassvētkiem

 

Olaines Bibliotēka

30.decembrī plkst. 16.00

“Šis citu gadu pulkā nebūs liekais...”
Bibliotēkas un grāmatu draugu tikšanās

_ _ _ _ _ _ _ _ _

 

Olaines Bibliotēkas bērnu literatūras nodaļa

22.decembris - 16.janvāris
“Zvaigžņu lietus nolīst klusi”
Grāmatu izstāde par Ziemas saulgriežiem un Ziemassvētkiem (5.-9. kl.)