Bērnu/jauniešu žūrijas ekspertu (1.-9. kl.) veidoto grāmatu ilustrāciju un aplikāciju izstāde